Belangrijk documenten voor de zorgverstrekker (KO/KP/Arts)

Projectnota

Vanuit de werkgroep werd een projectnota opgemaakt voor de uitrol van de conventie. 

Wenst u zich kandidaat te stellen als psycholoog/orthopedagoog?

Meer informatie vindt u hier.

Wenst u zich kandidaat te stellen? Neem dan contact op met onze lokale coördinator Ann Dewulf via ann.dewulf@psy107zwvl.be

Wenst u zich kandidaat te stellen als vindplaats? 

Een vindplaats is een plek waar verschillende disciplines intersectoraal gaan samenwerken. Het is een plek waar mensen op een laagdrempelige manier terecht kunnen en mogelijks in de eerste plaats niet voor een psychische problematiek hulp zoeken, maar op die plek wel naar boven kan komen. Op de vindplaats detecteer je mensen die nood hebben aan psychologische ondersteunen waarbij men kan doorverwijzen naar een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog (KP/KO) binnen de conventie. Op de vindplaats wordt de klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog laagdrempelig ingebed om een aanbod te voorzien.

Wenst u zich kandidaat te stellen? Vul volgend formulier in. Bij verdere vragen, neem contact op met onze lokale coördinator Ann Dewulf via ann.dewulf@psy107zwvl.be

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×