Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Mandel en Leie

Het CGG voorziet therapeutische hulpverlening voor mensen met  ernstige  psychosociale, psychische of psychiatrische problemen en een hulpvraag. Deze problemen laten het toe dat een ambulante begeleiding of behandeling kan worden opgezet. De context en de zorg voor de kinderen worden tijdens het therapeutisch traject actief mee betrokken. De hulpverlening richt zich naar alle leeftijdsgroepen: van 0 tot 99 jaar.  Vanzelfsprekend wordt voornamelijk gewerkt met de ouders bij aanmeldingen van baby’s en jonge kinderen. 

Aanbod

Het aanbod is multidisciplinair en is zowel in groep als individueel. Er zijn 5 behandelfocusteams. De hulpvrager komt terecht in 1 van de 5 behandelfocusteams, op basis van de hulpvraag van de cliënt.  Hulpvragers en hun context kunnen werken aan :

  • depressie
  • angst
  • interpersoonlijke problemen & gedrag
    • met een specifieke werking voor ouders van jonge kinderen
  • levensfase problemen & trauma
  • hervalpreventie na delict

Naast de behandelfocus wordt steeds verder gebouwd op de aanwezig sterktes en protectieve factoren binnen het functioneren van de hulpvrager en diens context.

Contact

Aanmelding

Cliënten worden aangemeld door een verwijzer. Om iemand aan te melden kan u als verwijzer op vaste momenten overleggen met één van onze hulpverleners op ons algemeen nummer 056/23.00.23. Er worden 3 inbelmomenten per week georganiseerd: Maandag 9u30 tot 11u, Woensdag 9u30 tot 11u, Donderdag 14u – 15u30. Bij instroom wordt de cliënt en zijn context een eerste verkennend gesprek aangeboden binnen de maand.  Er is een fluctuerende wachttijd tot behandeling.

Vestigingen

Wij hebben in Zuid West-Vlaanderen 2 vestigingen :

  • Kortrijk: Beverlaai 3b
  • Menen: Oude Leielaan 83a
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×