Anzoh

Het team begeleidt zorgvuldige zorgzoekers (+18 jaar) met een (vermoeden van een) psychische kwetsbaarheid die sociaal huren, waar aanklampende zorg gewenst is en waar nog geen andere GGZ-partner aanwezig is.

Anzoh staat voor aANklampende ZOrg aan Huis. De methodiek bemoeizorg wordt gehanteerd. Er wordt ingezet op het opbouwen van een relatie en dit op het tempo van de cliënt. Men gaat zich als het ware op een intensieve manier gaan ‘bemoeien’.

Doelstellingen zijn:

  • Opbouwen en behouden van contact
  • Verbeteren van kwaliteit van leven op verschillende levensdomeinen
  • Vermijden van een uithuiszetting
  • Toeleiden van de huurder naar de reguliere hulpverlening
  • Uitbouwen van een netwerk
  • Verbinding maken tussen de huurder en de huurinstantie indien nodig

Aanmelden: de aanmeldingen kunnen gebeuren door de SVK’s, SHM’s en OCMW’s met een patrimonium binnen sociaal huurstelsel. Er kan aangemeld worden via de dienst Preventieve Woonbegeleiding van het CAW. Voor meer info kan er steeds telefonisch contact opgenomen worden via 0499/90 33 83 of via charlotte.parmentier@anzoh.be.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×