Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen

Het Netwerk Geestelijke gezondheidszorg regio Zuid-West-Vlaanderen – doelgroep volwassenen (16+) is het geheel van partners van het netwerk die ernaar streven om via geïntegreerde samenwerking strategieën uit te werken ten dienste van de behoeften van volwassenen met een psychische kwetsbaarheid en de 5 functies te ontwikkelen zoals beschreven in de “Gids naar een Betere Geestelijke Gezondheid door realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken (2009).

Regio

Het netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Zuid-West-Vlaanderen overkoepelt zowel GGZ- als eerstelijnsorganisaties die werkzaam zijn in de regio Menen, Kortrijk en Waregem. Het werkingsgebied bevat de volgende gemeenten/steden: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.

Artikel 107

In 2010 deden de verschillende overheden in België een oproep om een project in te dienen in het kader van de hervormingen 'naar een betere geestelijke gezondheidszorg voor de doelgroep volwassenen'. Het doel van deze hervorming is de ontwikkeling van een gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgnetwerken en zorgcircuits.

Via netwerken tussen de voorzieningen moeten er zorgcircuits gerealiseerd worden. Dit betekent dat er een volledig GGZ-aanbod moet zijn voor een specifieke leeftijdsdoelgroep van personen met psychische problemen. De verschillende onderdelen van het zorgcircuit zullen in een intensief samenwerkend netwerk beter op elkaar worden afgestemd zodat zorg, ondersteuning en begeleiding optimaal beantwoorden aan de concrete behoeften van personen met psychische problemen. De wettelijke basis hiervoor werd gelegd in artikel 11 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

5 functies

De hervorming wordt gevat in de minimale invulling van de volgende vijf sleutelfuncties:

  • Functie 1: Activiteiten inzake preventie, promotie van de ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling.
  • Functie 2: Ambulant behandelaanbod.
  • Functie 3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie.
  • Functie 4: intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is.
  • Functie 5: specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×