Dagziekenhuis

 • Het daghospitaal De Pendel geeft de mogelijkheid om intensief te werken aan divers psychische, sociale en relationele problemen, terwijl men in contact blijft met zijn eigen omgeving: gezin, familie, vrienden en buurt. Er wordt therapie gevolgd tijdens de werkuren in groep en/of individueel.

  Contactgegevens: 056 52 14 66

 • Voor volwassenen en senioren met een motivatie en bereidheid om aan zichzelf te werken. Een programma van maximum 12 weken. Er wordt gewerkt in groepen van ongeveer 8 à 10 personen. Het therapeutisch programma DE BRES voorziet in dagbehandeling van specifieke doelgroepen, meer bepaald patiënten met angst- en stemmingsstoornis, middelenmisbruik en persoonlijkheidsstoornis. 

  Contactgegevens: 056 63 19 00

 • Focus Dagtherapie  biedt een kortdurend (=  10 weken) en intensief groeps-therapeutisch programma aan voor personen voor wie een opname niet echt noodzakelijk is, maar voor wie de reeds bestaande ambulante zorg idealiter geïntensifieerd wordt.

  Binnen dit programma wordt gewerkt aan het vergroten van hun draagkracht, het verwerven van inzichten, het verbeteren van hun zelfbeeld en levenskwaliteit en dit aan de hand van verschillende verbale en non-verbale therapieën.

  focusdagtherapie@ziekenhuiswaregem.be

 • Dagbehandelingsaanbod PZ H. Familie

  Dit aanbod staat open voor patiënten bij wie een volledige opname niet aangewezen is dan wel voor patiënten die na een opname verdere behandeling nodig hebben. Patiënten in dagtherapie sluiten overdag aan bij één van de zorgprogramma's die gespecialiseerd zijn in de multidisciplinaire behandeling van een bepaalde psychische kwetsbaarheid. Voor een overzicht van de zorgprogramma’s, zie https://pzhfamilie.be/nl/zorgprogrammas.

   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×