Psychiatrische ziekenhuizen

 • In het PZ H. Familie worden volwassenen behandeld met diverse psychische kwetsbaarheden in zowel residentiële, semi-residentiële (dagtherapie) en/ of nazorg-revalidatie zorgprogramma’s:

  • Zorgprogramma crisis & High Intensive Care Unit  (De Bolder) voor personen bij wie een intensieve begeleiding noodzakelijk is omwille van een crisis of bij wie men grondig wil observeren in functie van een diagnosestelling. In het kader van gedwongen opname kan men op De Bolder terecht voor een observatieperiode van 40 dagen.
  • Zorgprogramma angst- en/of stemmingsproblematiek (De Brug) voor personen met angst en /of een depressieve stemming en/of personen die vastlopen in verschillende levensdomeinen - werk, relatie, ouder worden, levensfasen,…
  • Zorgprogramma psychosezorg en resocialisatie (De Boeg) voor personen met een psychotische - en/of stemmingsproblematiek, waarbij er ook vaak een sociale kwetsbaarheid aanwezig is. Ook personen met autistiforme kenmerken krijgen binnen dit zorgprogramma een behandelaanbod op maat.
  • Zorgprogramma verslavingszorg (De Vlonder) voor personen die kampen met alcohol- en/of medicatiemisbruik of -afhankelijkheid.

  Contactgegevens:
  PZ H. Familie Kortrijk
  Groeningepoort 4
  8500 Kortrijk
  056/ 24.52.11
  info@pzhfamilie.be
  www.pzhfamilie.be
   

  • Crisisunit/HIC Cura (22 bedden): voor acute psychiatrische crisissituaties. Gesloten afdeling, ook voor gedwongen opnames. 
  • Opnameafdeling de KADE: 24u/24 en 7d/7 voor persoonlijkheidsstoornissen en verslavingsproblematiek (30 bedden)
  • Behandelafdelingen voor voortgezette behandeling
    • Afdeling De Waag: angst- en stemmingsstoornissen (26 bedden)
    • Afdeling de Vliet: psychosezorg en dubbel diagnose (26 bedden)
    • Afdeling De Wierde: NAH (29 bedden)
    • Erkenning voor geïnterneerden: 8 bedden voor NAH, 3 voor dubbeldiagnose (psychose + verslaving), 1 crisisbed en 3 dagpatiënten
    • Erkenning voor gedwongen opnames
   • Zeer uitgebreide Nabehandelingsmodules beschikbaar

  Contactgegevens:
  Psychiatrisch Centrum Menen
  Bruggestraat 75
  8930 Menen
  056/52.14.51
  info@pcmenen.be 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×