Centrum algemeen welzijnswerk

Het CAW Zuid-West-Vlaanderen biedt hulp bij alle welzijnsvragen. Het is er voor iedereen, met aandacht voor de meest kwetsbaren. Het aanbod is volledig gratis.

De professionele hulpverleners adviseren, informeren, bieden directe hulp en verwijzen indien nodig door naar externe dienstverlening of het eigen achterliggend begeleidingsaanbod. 

Aanbod

Het CAW heeft een achterliggend begeleidingsaanbod met betrekking tot volgende thema’s:

  • Persoon: ELP via de conventie

  • Relaties: Ouderschaps- en scheidingsbemiddeling, beslissingsbegeleiding, begeleiding intra familiaal geweld, opvoedingsvragen, begeleiding relatie- en gezinsproblemen, individuele relatie gerelateerde problemen: vb. moeilijkheden relatieopbouw, verwerking relatiebreuk of echtscheiding, overspel in de relatie, worstelen met geaardheid, omgaan met partner met psychische problemen, intimiteit, … Specifiek voor jongeren/jongvolwassenen: vb. relatie ouders – kinderen, problemen op school (vb pesten, onderlinge relaties), je goed voelen in je vel, psychosociaal welzijn, op eigen benen, ...

  • Slachtofferhulp en begeleiding na een traumatische gebeurtenis: slachtoffers/getuigen van misdrijven (inbraak, overval, bedreiging, aanranding, …), slachtoffers/getuigen van rampen, slachtoffers/getuigen en betrokkenen bij verkeersongevallen, betrokkenen van het slachtoffer (familieleden, vrienden,…), nabestaanden van zelfdoding, naastbestaanden van gedetineerden, 

  • Multiproblem situaties: verontrusting, dreigende uithuiszetting, thuisloosheid, intra familiaal geweld

  • Wonen: ambulant en residentieel

Het CAW zet maximaal in op actief partnerschap met andere lokale, regionale en provinciale aanbieders van zorg-, hulp- en dienstverlening. Zo zijn er verschillende projecten waarin het CAW professionele hulpverlening inzet: Kracht.Wonen, Jump, Join, WWIN, GBO-projecten, Konekti,…

Contact

Het CAW Zuid-West-Vlaanderen is bereikbaar via telefoon, mail en chat: 0800 13 500, onthaal@cawzuidwestvlaanderen.be of www.caw.be/chat

Je kan het CAW vinden in Kortrijk, Menen en Waregem (zowel open deur als op afspraak):

  • Onthaal Kortrijk: Voorstraat 53, 8500 Kortrijk
  • Onthaal Menen: Koningstraat 32, 8930 Menen
  • Onthaal Waregem: Zuiderlaan 42, 8790 Waregem

Het JAC

Het JAC is een deelwerking van het CAW Zuid-West-Vlaanderen die zich richt op jongeren en jongvolwassenen van 12-25 jaar. De hulpverlening richt zich op alle relevante levensdomeinen die belangrijk zijn voor het welzijn van de jongere.

Het JAC is bereikbaar via telefoon, mail en chat: 0800 13 500, jac@cawzuidwestvlaanderen.be of www.jac.be/chat

Je kan het JAC vinden in de onthaalpunten van het CAW Zuid-West-Vlaanderen in Kortrijk, Menen en Waregem (zowel open deur als op afspraak).

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×