Oriënteringspunt Vesta

Oriënteringspunt VESTA is een samenwerkingsverband tussen de geestelijke gezondheidszorg en de reguliere thuiszorg. In de regio Zuid-West-Vlaanderen is VESTA het centraal aanspreekpunt voor alle vragen omtrent geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en ouderen en het netwerk (professioneel en naastbetrokkenen).

Zorgaanbod

  1. Sensibiliseren, coaching en advies: Advies over ‘psychiatrische kwetsbaarheid’ om de GGZ toegankelijker en bekender te maken. Mogelijkheid om expertise op team te geven.
  2. Screening: in kaart brengen van de situatie en samen zoeken naar meest aangewezen vorm van hulpverlening.
  3. Toeleiding: Vesta kan een cliënt toeleiden naar de gepaste hulpverlening. Kortdurend (max. 6 maand), kleine onkostenvergoeding van €2 of €5 (afhankelijk van het inkomen).
  4. Zorgcoördinatie: Aan de hand van een netwerkoverleg wordt de zorg omtrent een cliënt op elkaar afgestemd. Er wordt een rondetafelgesprek georganiseerd met de betrokken actoren (hulpverlening, familie, mantelzorg) en de cliënt.
  5. Begeleiding en ondersteuning: neemt enkel begeleidingen (aan huis) op als er geen alternatieven voor handen zijn in de regio.
  6. Vorming: In de regio Zuid-West-Vlaanderen is VESTA het centraal aanspreekpunt voor vorming. Afhankelijk van de doelgroep, de vraag en het thema wordt bekeken welke collega uit het netwerk kan aangesproken worden om deze vorming te organiseren. Daarnaast organiseert Vesta eigen vormingen te raadplegen op de website.
  7. GGZ-casusoverleg: Tijdens het GGZ-casusoverleg kunnen verschillende diensten onder de vorm van intervisie samen nadenken over situaties waarbij het omgaan met een persoon met een psychische kwetsbaarheid moeilijk verloopt. Deze casussen kunnen anoniem ingebracht worden door de deelnemers. Doelstelling is om via uitwisseling tussen GGZ– en niet-GGZ-actoren de deskundigheid van beide sectoren te bevorderen. Er worden concrete tips rond hoe omgaan met psychisch kwetsbare personen, waar kan je terecht in specifieke situaties, wat is het aanbod voor bepaalde doelgroepen in de regio … uitgewisseld.

Contact

Heeft u een vraag omtrent geestelijke gezondheidszorg? Dan kunt u terecht op 056/26.11.27 of 0498/52.41.73 of via mail op info@vestazwvl.be

Adres: Meiweg 1, 8500 Kortrijk

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×