• MCT Kortrijk

  Het Mobiel Crisisteam Kortrijk is een samenwerking tussen PZ H. familie en az groeninge en is actief in de Eerstelijnszone Kortrijk (Kortrijk, Kuurne, Harelbeke).

  Het MCT is een ambulant multidisciplinair team dat kortdurende en intensieve interventies op maat biedt in de thuiscontext van de patiënt met een acute psychische of psychiatrische crisis. Doel is om op die manier een ziekenhuisopname te voorkomen. 

  Er wordt aan huis een intensieve begeleiding van maximaal 4 weken opgestart. Op indicatie kan dit eenmalig met twee weken verlengd worden. De focus ligt op de risicotaxatie en stabilisatie van de crisis. In eerste instantie wordt de reden van aanmelding, de context, de hulpvragen en de sterktes in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt er multidisciplinair ingezet op ondersteuning en crisishantering en vertrekken we vanuit de sterktes van de patiënt. Deze dienstverlening is kosteloos voor de patiënt.

  Het is de voorwaarde dat de aanmeldingen steeds gedaan wordt door een huisarts, psychiater of organisatie waaraan een psychiater verbonden is (na een medische inschatting).

  Aanmelden: De aanmelding gebeurt via het telefoonnummer 056/63.19.40. Het MCT is actief van 8u30 tot 17u00 op weekdagen en van 9u00 tot 13u00 op zaterdag.

 • De Fender

  Vanuit het PZ H. Familie voorziet De Fender in psychiatrische zorg in de thuissituatie na opname van patiënten in het PZ H. Familie (opname-verkortend)  en voor patiënten die op ambulante consultatie komen bij de psychiaters van het PZ H. Familie (opnamevoorkomend). 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×