Woonzorgvormen

  • In Eigen Woonst in Menen worden 70 personen begeleid.  Er zijn 23 locaties verspreid in de stad Menen.  Men kan er individueel  of in groep van 2 - 3 – 4 of meer personen wonen.  De begeleiding is een zorg-op-maat. 

  • Via de Bolster worden 40 woongelegenheden aangeboden in Kortrijk voor mensen die (tijdelijk)niet zelfstandig kunnen wonen en met het doel hen te resocialiseren. Er is keuze tussen wonen op kamer, studio of appartement. . Daarnaast is er ook een aanbod om 14 zorggebruikers op eigen adres herstelondersteuning te bieden. De Bolster is tevens penhouder van het intersectoraal project ANZOH:  ‘Aanklampende zorg bij sociale huurders die zorgvuldige zorgzoekers zijn’.

  • De Bolster Waregem biedt een beschutte woonvorm en psychosociale begeleiding voor 10 personen met gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid. Er zijn 3 woonentiteiten in Waregem en 7 plaatsen voor individueel beschut wonen op eigen adres.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×