Het zorgaanbod

Men vergoedt psychologische zorg volgens 3 types: 

 1. Gemeenschapsgerichte interventies: hierbij wordt er gefocust op een groep binnen een gemeenschap waarbij er al dan niet een expliciete zorgvraag/probleem is. Deze interventies worden in groep georganiseerd op basis van de noden van de gemeenschap. Deze sessies zijn gericht op zelfzorg, veerkracht en psycho-educatie.
 2. Eerstelijns psychologische ondersteuning: dit is een kortdurende reeks van generalistische interventies die licht tot matig intensief zijn. Het kan gaan om een groepssessie of individuele sessies, met of zonder de context van de cliënt. Deze sessies zijn gericht op vraagverheldering en het bevorderen van de geestelijke gezondheid door veerkrachtondersteuning en psycho-educatieve interventies ter preventie en/of het opsporen van mogelijke psychische problemen die zich nog in een vroeg stadium bevinden.
 3. Eerstelijnspsychologische behandeling van lichte tot matige problemen: deze richt zich op een assessment van de vraag en stelt doelstellingen op die verder gaan dan het versterken van de veerkracht. Het kan gaan om een groepssessie of individuele sessies, met of zonder de context van de cliënt. 

Per 12 maanden komt u in aanmerking voor:

 • Gemeenschapsgerichte interventies (groepssessies): geen limiet op het aantal sessies.
 • Eerstelijns psychologische ondersteuning: beperkt tot maximaal 8 individuele sessies. Geen limiet op het aantal groepssessies.
 • Eerstelijns psychologische behandeling: beperkt tot gemiddeld 8 individuele sessies met een maximum van 20 sessies. Geen limiet op het aantal groepssessies.

Voorwaarden?

 • Het gaat om lichte of matige problemen, uiteraard helpen we jou verder als je graag verder wilt na de gesprekken.
 • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds.

Verdere informatie kan je ook terugvinden op de website van de fgov.

Eerstelijnspsychologische zorg is direct toegankelijk (zonder voorschrift). De cliënt kan toegang krijgen tot eerstelijnspsychologische behandeling nadat er een functioneel bilan opgesteld is tijdens (en na) de eerste sessie en in overleg met de arts en de psycholoog/orthopedagoog. Uw psycholoog/orthopedagoog doet hiertoe het nodige. 

Kostprijs?

 • Het eerste gesprek is altijd gratis. 
 • Volgende individuele sessies: €11 of €4 indien cliënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming
 • Groepssessie €2.5 
 • Voor jongeren tot en met 23 jaar wordt geen remgeld gevraagd. 

Hoe aanmelden?

Om van dit tarief te kunnen genieten, kan u zich rechtstreeks wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg die de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend. De lijst met geconventioneerde klinisch psychologen en orthopegagogen vind u via www.elpen.be  

Vragen?

Indien er onduidelijkheden of klachten zijn, neem contact op Ann Dewulf (Lokale coördinator netwerk GGZ Zuid): Ann.Dewulf@psy107zwvl.be. Wij horen graag uw feedback. 

Er kan mogelijks een wachttijd zijn tussen de aanmelding en het eerste gesprek.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×