Federaal aanbod

Voor meer informatie over het terugbetalingsaanbod voor kinderen en jongeren, kunt u terecht bij WINGG: Psychologische zorg in de eerste lijn - Wingg

ELP 1Gezin1Plan

Als partner van de brede instap integrale jeugdhulp, vanuit RTJ aanbod, als huisarts kan u ook terecht bij de eerstelijnspsychologen van Konekti.

Hoe aanmelden ?

Ben je als gezin/verwijzer van mening dat:

  • Een psychische zorg/kwetsbaarheid van een kind/jongere momenteel op de voorgrond staat, waardoor jouw hulpverlening niet voldoende/werkbaar is
  • Na een eerstelijnspsychologische tussenkomst kan ik terug aan de slag met kind en het gezin?

Wordt een kind/jongere tussen 0-25jaar geconfronteerd met milde, niet-complexe psychische klachten die momenteel:

  • meerdere levensdomeinen belasten (zoals individueel welbevinden, samenleven, school, sociale contacten, …)
  • gebaat zijn met een snelle en kortdurende tussenkomst (4 gesprekken)
  • niet in die mate aanwezig zijn dat ze tot een levensbedreigende of onveilige situatie kunnen leiden

Aanmelden voor de eerstelijnspsychologische functie (ELPF) kan via deze link of je kan de PDF versie downloaden om het in het gezin in te vullen en dan nadien online in te vullen.

Meer info: www.konektizwvl.be - aanmelden bij de eerstelijnspsycholoog

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×