Opdrachten ter ondersteuning van andere zorg- en hulpverleners in de eerste lijn en het vindplaatsgericht werken

De klinische psychologen/orthopedagogen zijn in de mogelijkheid om ondersteuning aan vindplaatsen en andere zorg- en hulpverleners in de eerste lijn te bieden. Dit kan gaan over:

  • Ondersteuning geven door kennis en advies uitwisselen aan de actor in de eerste lijn, zodat deze in staat is de interventies te ondernemen of op de correcte manier kan doorverwijzen naar de gewenste zorg.
  • Ondersteuning geven door co-consult.
  • Ondersteuning geven, kennis en expertise delen aan een groep van eerstelijnsactoren over het aanbod van psychologische zorg binnen de eerste lijn. Zoals informatie over de mogelijke informatie die zij zelf kunnen ondernemen ter ondersteuning van de rechthebbende met een psychische zorgvraag.

Contacteer ons indien u hier graag beroep wenst op te doen via ann.dewulf@psy107zwvl.be 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×